Profil spoločnosti

Spoločnosť PRIMA - FO s.r.o., bola založená v júli 2001. Od roku 2004 aplikuje epoxidové a polyureténové podlahy. Postupným rozširovaním svojej činnosti sa dnes firma špecializuje na dodávku a montáž rôznych typov podláh - od rodinných domov až po veľké priemyselné komplexy. Hlavným cieľom je poskytovať zázazníkom ten najvyšší štandard kvality realizovaného diela a tomu zodpovedajúci servis. Firma od svojho založenia buduje stabilný ľudský a kompletný strojný potenciál, ktorý je predpokladom na dosiahnutie vopred určeného cieľa. Podlahy aplikujeme od návrhu vhodnej technológie cez realizáciu až po zabezpečenie servisu používaných podláh. Následuje aplikácia priemyselných náterov a malieb, kvôli kvalitnej ochrane oceľových, betónových a drevených konštrukcií náterovými hmotami. Zákazníkom sa snažíme navrhnúť optimálny náterový systém podľa korózneho zaťaženia podkladu až po samotnú realizáciu diela. Disponujeme mobilnou technológiou pre aplikáciu priamo u zákazníka. Od roku 2010 naša firma začala so spracovaním polystyrénového a polyuretánového odpadu, ktorý používame pri spracovaní polystyrén-betónu. V súčasnosti už produkujeme mesačne do 2 000 m3 polystyrénovej drte, ktorú dodávame našim odberateľom. V roku 2012 začala naša firma spolupracovať so spoločnostou MAGOR THERM, stavebný a izolačný systém. Dalšie dodávaťelské firmy SIKA, ARDEX , RPM Belgium, YDEAL WORK, ZENIT Slovensko a dalšie.

Chceme patriť medzi najlepšie spoločnosti na Slovensku a v strednej Európe.