Podlahy / Pancierové podlahy

Pancierové podlahy

Konštrukčnou časťou priemyselných podláh sú železobetónové konštrukcie, ktoré musia spĺňať všetky statické požiadavky únosnosti pre danú priemyselnú prevádzku. Kvalitná podlaha je základom pre kladenie ďalších podlahových vrstiev. Na základe presných údajov zabezpečíme návrh skladby podlahy so statickým návrhom, hrúbka betónu, trieda betónu, druh výstuže, stupeň zhutnenia podložia a navrhneme optimálny druh povrchovej úpravy.

Následná realizácia betónovej podlahy:

  • kladenie izolačných vrstiev
  • kontinuálne uloženie betónovej zmesi
  • zavibrovanie betónovej zmesi
  • uloženie vsypového materiálu
  • strojové hladenie povrchu betónu rotačnými hladičkami
  • narezanie dilatačných škár a následné vytmelenie
  • montáž dilatačných profilov iba na požiadanie

Povrchová úprava môže byť rôzna v závislosti od toho, čo si praje zákazník.

Denne sme schopní položiť až 2 500 - 3 000 m2 plochy s optimálnym objemom betonáže 1 500 až 1 800m2.

V prípade väčších plôch pracujeme so strojom Laser Screed.

Galéria

Pancierové podlahy Pancierové podlahy Pancierové podlahy Pancierové podlahy Pancierové podlahy Pancierové podlahy