Podlahy / Potery / Cementovo pieskové potery

Cementovo pieskové potery

Cementový poter je dokončovacia vrstva pod nášlapnou vrstvou v skladbe podláh, preto je nesmierne dôležitým stavebným prvkom. Musí spĺňať požiadavky, ako napr. tvrdosť, pevnosť, nedrolivosť, nivelitu, elasticitu pri podlahovom vykurovaní.

  • kontaktný poter – spojený s podkladom
  • oddelený fóliou od podkladu
  • plávajúci, na kročajovu a tepelnú izoláciu

Cementové potery sa používajú hlavne v obytných priestoroch, spoločných priestoroch obytných domov, obchodných a administrativnych priestoroch. Naša firma používa na miešanie a dopravu poteru stroje ESTRICH BOY BRINKMAN. Klasické potery sú pochôdzne po 24 hodinách, ale celkové vyzretie je po 28 dňoch. Ak zákazník potrebuje práce urýchliť, je možné použiť poter s rýchlym tuhnutím. Už po 2 dňoch je na takýto typ poteru možné aplikovať akúkoľvek uzatváraciu vrstvu.

Galéria

Potery Potery Potery Potery