Nátery / Antikorózna ochrana

Nátery na kovové konštrukcie

Kov má obmedzenú životnosť. Najväčší nepriatelia kovových predmetov sú voda a vzduch, preto je potrebná ich antikorózna ochrana. Označuje sa písmenami C1 až C5 v závislosti od stupňa, podľa agresivity prostredia. Na ochranu konštrukcií navrhujeme náterové systémy a aplikujeme podľa požiadaviek zákazníka.

Životnosť náterového filmu závisí od:

 • správnej voľby náterového systému
 • konštrukčného usporiadania
 • stavu povrchu oceľového podkladu, prípravy podkladu
 • úrovne aplikácie a dodržania odporúčaní výrobcom
 • podmienok okolitého prostredia pri aplikácii

Bežnú skladbu tvorí základný náter a krycí náter. Poznáme jednovrstvové až trojvrstvové nátery.

Naša firma vykonáva následujúce nátery:

 • Syntetické nátery
 • Akrylové nátery
 • Epoxidové nátery
 • Epoxidové nátery
 • Vinylesterové povlaky
 • Živičné nátery Alumination 301

Našimi dodávateľmi sú firmy SIKA Slovensko, RPM Belgium, Johstons, Corrocoat, Primalex.

Vykonávame nátery oceľových konštrukcií, mostov, potrubí, striech a mnohých iných výrobkov z ocele a ľahkých kovov.

Galéria

Nátery Nátery Nátery Nátery Nátery